Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Doa Kidung Zakharia

Doa Kidung Zakharia

Doa Kidung Zakharia

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,

sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya.

Ia mengangkat bagi kita seorang Penyelamat yang gagah perkasa.

putra Daud hamba-Nya,

Seperti dijanjikan-Nya dari sedia kala,

dengan pengantaraan para nabi-Nya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,

dan dari tangan semua lawan yang membenci kita;

Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita,

dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,

akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut,

dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang maha tinggi,

sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya,

berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan;

Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,

dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan …

Amin.