Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Doa Untuk Keluarga Kristiani

Doa Untuk Keluarga Kristiani

Doa Untuk Keluarga Kristiani

Allah Bapa Maha pengasih, kami berdoa kepada-Mu, lindungilah keluarga kami, tempat dimana kami mendapatkan kedamaian, perlindungan dan cinta kasih.

Berkatilah orang-tua kami agar selalu Kau jagai dan Kau lindungi dalam setiap aktifitas mereka, sebab mereka telah menjaga kami dalam cinta dan pengorbanan.

Berikanlah mereka hati yang tulus dan murni dalam menemani dan mendampingi kami.

Tuhan yang Mahabaik, mampukanlah kami sebagai anak, Agar dapat berbakti serta membahagiakan orang tua kami.

Pimpinlah kami dalam menjalankan setiap hal baik, guna menumbuhkan iman kami bersama kepada-Mu.

Jauhkanlah kami dari keegoisan diri dan rasa congkak hati sehingga kami tetap mengutamakan kegembiraan untuk orang tua kami.

Aliah yang Mahakuasa, mampukan keluarga kami untuk dapat terus bersyukur atas apa yang kau berikan, bersyukur atas keterlibatan-Mu dalam menumbuhkan iman kami.

Sehingga hanya dengan dasar Kasih-Mu itulah perjalanan peziarahan hidup keluarga semakin berkenan di hadapan-Mu.

Ajarilah keluarga kami menjadi keluarga yang bersedia hidup sederhana namun kaya dalam iman, sebagaimana yang diteladankan oleh keluarga kudus-Mu di Nazaret.

Dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.

Amin.