Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Renungan Katolik Rabu 7 Februari 2024

Daftar Isi
Renungan Katolik Rabu 7 Februari 2024

Renungankatolik.id – Bacaan dan Renungan Katolik Rabu 7 Februari 2024, Hari Biasa, Warna Liturgi Hijau.

Renungan Katolik Rabu 7 Februari 2024

Daftar Bacaan Liturgi dan Renungan Katolik Rabu 7 Februari 2024 sebagai berikut:

Renungan Katolik Rabu 7 Februari 2024
Bacaan Pertama1 Raja-Raja 10:1-10
Mazmur TanggapanMzm. 37:5-6.30-31.39-40
Bait Pengantar InjilYohanes 17:17ba
Bacaan InjilMarkus. 7:14-23

Renungan Katolik 7 Februari 2024

Adapun Bacaan Liturgi dan Renungan Katolik Rabu 7 Februari 2024 adalah sebagai berikut:

Bacaan Pertama - 1 Raja-Raja 10:1-10

Pada suatu ketika, ratu negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan. Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki.

Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal.

Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannyalah segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo.

Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu; bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu.

Ketika ratu negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya dan cara duduk pegawai-pegawainya.

Cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian; minumannya, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu.

Dan ia berkata kepada raja, “Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu!

Tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri; sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku.

Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para isterimu! Berbahagialah para pegawaimu, yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu!

Terpujilah Tuhan, Allahmu, yang telah berkenan kepadaku sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel!

Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran.”

Demikianlah Sabda Tuhan.
U. Syukur Kepada Allah.

Mazmur Tanggapan - Mzm. 37:5-6.30-31.39-40

Ref. Mulut orang benar menuturkan hikmat.

  1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah pada-Nya, maka Ia akan bertindak; Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan menampilkan hakmu seperti siang.
  2. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan, dan lidahnya mengatakan kebenaran. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidaklah goyah.
  3. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan; Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan; Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik; Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung pada-Nya.

Bait Pengantar Injil - Yohanes 17:17ba

Ref. Alleluya.

Sabda-Mu ya Tuhan, adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Alleluya.

Bacaan Injil - Markus. 7:14-23

Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, “Dengarkanlah Aku, dan camkanlah ini! Apa pun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskan dia!

Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya!” Barangsiapa bertelinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar! Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak.

Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, “Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah! Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban!” dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal.

Yesus berkata lagi, “Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya! Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.”

Demikianlah Sabda Tuhan.
U. Terpujilah Kristus.

Renungan Harian Katolik Rabu 7 Februari 2024

Bacaan Injil Markus 7:14-23 ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hati kita dari pikiran dan perbuatan jahat. Yesus menekankan bahwa tidak ada yang bisa menajiskan seseorang dari luar.

Salah satu contohnya adalah makanan, yang masuk ke dalam perut dan kemudian dikeluarkan melalui buang air. Makanan ini tidak memiliki pengaruh langsung pada hati seseorang.

Namun, apa yang keluar dari hati seseorang, seperti pikiran jahat, perbuatan dosa, serta sikap dan sifat negatif lainnya, inilah yang benar-benar menajiskan seseorang.

Yesus menyebutkan beberapa contoh pikiran jahat, seperti perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan.

Ini adalah hal-hal yang berasal dari dalam hati dan berdampak buruk pada diri kita sendiri maupun orang lain.

Melalui bacaan ini, Yesus mengajak kita untuk memperhatikan keadaan hati dan pikiran kita. Kita perlu berhati-hati untuk tidak membiarkan pikiran dan perasaan negatif merajai hidup kita.

Sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan ajaran-Nya, yaitu dengan memperhatikan dan mengendalikan hati kita.

Kita harus berusaha untuk memiliki pikiran yang baik dan memupuk sikap-sikap yang menyenangkan hati Tuhan, seperti kasih sayang, kerendahan hati, kesabaran, dan kebaikan.

Dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan membiarkan Roh Kudus mengubah hati kita, kita dapat mencerminkan karakter Kristus kepada dunia di sekitar kita.

Bacaan ini mengajarkan kita untuk selalu menghidupi hati yang murni dan menjauhi pikiran dan perbuatan yang jahat.

Dengan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, kita dapat mengatasi cobaan dan tantangan serta hidup yang menyenangkan Tuhan dan membawa berkat bagi orang di sekitar kita.

Doa Penutup

Allah Bapa Yang Mahabijaksana, himpunlah kami bersatu dengan Putra-Mu dan yakinkanlah kami, bahwa kebijaksanaan-Mulah yang akan menyelamatkan dunia.

Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin.

Demikianlah Bacaan Liturgi dan Renungan Katolik Rabu 7 Februari 2024.